ติดตามเลขพัสดุ Tracking


เลขที่ Order No.
ราคารวม/บาท
Tracking
สถานะ
วันที่สั่งซื้อ
0000000046
2,090
SPPA000176309RT
ส่งของแล้ว
2023-09-22 14:25:11
0000000045
2,090
SPPA000173337EV
ส่งของแล้ว
2023-09-05 14:05:03
0000000044
4,130
SPPA000173338ZV
ส่งของแล้ว
2023-09-05 13:32:18
0000000043
2,750
ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง
ส่งของแล้ว
2023-09-05 11:42:05
0000000042
50
รอชำระเงิน
2023-08-23 01:03:10
0000000041
1,130
SPPA000169888JY
ส่งของแล้ว
2023-08-16 10:15:18
0000000040
1,490
SPPA000169498B3
ส่งของแล้ว
2023-08-14 11:19:35
0000000039
2,090
SPPA000166873YF
ส่งของแล้ว
2023-07-30 21:53:55
0000000038
2,750
SPPA000166225RZ
ส่งของแล้ว
2023-07-26 09:34:23
0000000037
2,600
SPPA000164662JP
ส่งของแล้ว
2023-07-14 10:52:53
0000000036
1,130
SPPA000162873ZM
ส่งของแล้ว
2023-07-04 14:13:14
0000000035
1,130
SPPA000162639NZ
ส่งของแล้ว
2023-07-03 09:56:09
0000000034
2,090
SPPA000160140T8
ส่งของแล้ว
2023-06-15 11:44:17
0000000033
750
SPPA000159881VY
ส่งของแล้ว
2023-06-13 12:33:00
0000000032
1,850
SPPA000159735K5
ส่งของแล้ว
2023-06-12 11:58:54
0000000031
4,130
SPPA0001591395K
ส่งของแล้ว
2023-06-08 09:32:22
0000000030
1,320
SPPA000158702TB
ส่งของแล้ว
2023-06-06 10:05:34
0000000029
750
SPPA000156292LU
ส่งของแล้ว
2023-05-22 10:19:13
0000000028
1,066
SPPA000153193UQ
ส่งของแล้ว
2023-05-03 10:37:06
0000000027
1,130
SPPA000153108UZ
ส่งของแล้ว
2023-05-02 14:26:03
0000000026
2,090
SPPA000150724HZ
ส่งของแล้ว
2023-04-18 12:24:39
0000000024
608
SPPA000150060AV
ส่งของแล้ว
2023-04-11 09:18:48
0000000023
481
SPPA000149144XR
ส่งของแล้ว
2023-04-07 09:48:17
0000000022
2,750
SPPA000146293YG
ส่งของแล้ว
2023-03-23 11:00:12